×

Creatief

 

Na overlijden van een dierbare krijgt het leven een andere vorm voor het kind.

Het kind leeft immers verder zonder de lijfelijke aanwezigheid van de ander.

Daarom is het zo belangrijk om kinderen op speelse en creatieve wijze tools aan te bieden.

Het woord creatief verwijst naar scheppend vermogen. Iets wat passend is om een nieuwe vorm te vinden in het leven.

Onder deze categorie zijn er verschillende opties te vinden die het kind helpen om met het gemis om te gaan.

Uiteraard is het fijn dit onder begeleiding te doen. Het is belangrijk aan te voelen wanneer het kind de ruimte nodig heeft om alleen met een opdracht bezig te zijn.

Of wanneer het juist behoefte heeft om samen iets te doen. Kinderen kunnen dat goed zelf aangeven, afhankelijk van de leeftijd. 

Schenk wel samen met het kind aandacht aan wat het gemaakt heeft zodat jullie erover kunnen praten. Want dit is een belangrijk onderdeel van het proces.

Ook is het fijn in overleg een mooie bewaarplek te bedenken. En iets te kopen waar alles in opgeborgen kan worden. Als een soort schatkist met herinneringen.

Vergeet niet dat dit heel gevoelig ligt voor het kind en het belangrijk is dat alles wat het maakt ook bewaard blijft.