×

Vanaf 6 jaar

WOLLEWIET EN HET AFSCHEID VAN POLLEWOL, de oorspronkelijke versie.

 

Dit is het oorspronkelijke verhaal van Wollewiet die afscheid van zijn broertje Pollewol moet nemen.

Geschreven voor basisschoolkinderen vanaf zes jaar. Kinderen die moeite hebben met lezen vinden

het wellicht fijner om de rijmversie te gebruiken. Dit is afhankelijk van het leesniveau en type kind.

Uiteraard zijn de luisterversies ook vrij te beluisteren.